Dödsbo

Dödsbo

Om någon närstående har gått bort är det viktigt att få tid och ro att bearbeta sorgen. Det är många gånger en svår tid, samtidigt som många praktiska detaljer måste tas om hand.

Vi löser allt inom dödsbon och tar vid behov hand om hela hemmet – från tömning, tippen och städning behöver bara kontakta oss, så ordnar vi med resten i samråd med dig, och enligt dina önskemål.